؛امنيت در ١٢٣كيلومتر طول مرز افغانستان برقرار است

خبری  از گذشته

؛رشتخوار-خاكشور: بخشدار بخش سنگان از توابع خواف با توجه به نگراني هاي مردم در مورد امنيت منطقه و نيز خشكسالي هاي اخير گفت: امنيت يكي از فاكتورهاي مهم در همه زمانها و مكانهاست كه عدم وجود آن باعث صدمه به تمام بخشهاي كشاورزي، دامداري، تجاري و اقتصادي مي شود كه به حمدا... امنيت تا ١٢٣كيلومتر طول مرز مشترك سنگان با افغانستان برقرار است. خالقداد عرب در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با همت دولت خدمتگزار و مجلس با اختصاص اعتبارات مناسب در حال حاضر تمام راههاي ارتباطي مرزي آسفالت شده است. وي اظهار داشت: آب، برق، امكانات رفاهي در پاسگاههاي مرزي ايجاد شده و برجك هاي جديد نيز احداث شده و با حفر كانال و نصب سيم خاردار مرز انسداد فيزيكي گرديده است.اين مقام امنيتي با اشاره به رشادتهاي سردار شهيد ساداتي و هوشياري نيروهاي انتظامي كه در حال حاضر شاهد امنيت پايدار هستيم خاطرنشان كرد: فقر اقتصادي،هم مرز بودن، بيكاري و خشكسالي پي درپي باعث شده كه بعضا تعداد اندكي در انجام معاملات موادمخدر با افاغنه ارتباط داشته باشند. بخشدار سنگان با بيان اينكه گاها شاهد ناامني در منطقه هستيم ، سكونت ١٥ساله افاغنه و مشتركات فرهنگي و مذهبي و آشنايي آنهابا منطقه و همچنين نبود دولت ثابت و پايدار در آن طرف مرز را از عوامل موثر بر ناامني منطقه عنوان كرد. «عرب» در مورد خشكسالي هاي اخير در منطقه اظهار داشت: اين بخش فاقد حتي يك چاه كشاورزي است و تنها يك چاه موجود در روستاي مژن آباد متعلق به تعاوني مرتعداران است. وي گفت: جهت حمايت از دامداران منطقه در سال جاري براي هر دام ٢٥٠٠ريال اعتبار اختصاص يافته و صرف خريد علوفه مي شود كه تكاپوي نياز آنان نيست.
منبع : بانک خبر شهرستان رشتخوارخبری از گذشته
برچسب ها : منطقه ,امنيت ,سنگان ,اظهار داشت ,خشكسالي هاي اخير ,افغانستان برقرار